Du lịch thể thao ở Việt Nam hiện nay

Du lịch thể thao đã trở thành xu hướng phát triển ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đây là ngành dịch vụ nhiều tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức, đòi hỏi phải có sự phát triển đồng bộ.