Du lịch cùng thể thao

Trong những năm gần đây, xu hướng phát triển đồng thời thể thao và du lịch đãtrở thành triển vọng phát triển, thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam. Hình thức này đượckỳ vọng sẽ là cầu nối, mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế sâu rộng.