USERFUL ĐIỆN THOẠISỐ ĐIỆN THOẠI CẦN

 
 

0

Quốc gia trong nước trực tiếp quay số truy cập Mã

00

Quay số trực tiếp quốc tế Truy cập Mã

101

Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước

105

Việt Nam  Dịch vụ Paging (bằng tiếng Anh)

106

Paging Dịch vụ đáp thắc mắc

107

Việt Nam  Dịch vụ Paging (tiếng Việt)

1080

Thông tin xã hội và văn hóa Thanh toán bù trừ lên truy vấn dịch vụ

1081

Nói Trang Vàng

1088

Kết nối khách hàng để tư vấn trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, biện pháp phòng ngừa ma túy, pháp luật, tin học, xây dựng, du lịch, kinh doanh bất động sản, giáo dục và đào tạo, sở hữu trí tuệ, các vấn đề tình yêu-hôn nhân-gia đình

110

Dịch vụ điện thoại quốc tế

113

Cảnh sát

114

Cứu hỏa

115

Xe cứu thương

116

Số điện thoại thắc mắc

117

Yêu cầu thời gian

118

Trở lại vòng thử nghiệm

119

Tư vấn về sửa chữa điện thoại

133/131

Hà Nội  Dịch vụ ABC Paging

141

Dịch vụ của Vinaphone Paging

142

Điện thoại quốc tế Dịch vụ Rate

143

Điện thoại quốc tế Dịch vụ đáp thắc mắc