Danh sách khách sạn Sài Gòn Thể Thao

  • Khách Sạn Gần Chợ Bến Thành

    13-03-2015 // 4,624 lượt xem

    Bạn chỉ mất 3 phút để từ Khách sạn Sài gòn Thể Thao 3 đến Chợ Bến thành. Muốn biết người Sài Gòn ăn gì, uống gì, sử dụng gì hằng ngày thì hãy đến Chợ Bến thành - biểu tượng của Sài Gòn.

    Chi tiết →